dimarts, 2 de novembre de 2010

De subterfugis, consensos i diferències legítimes.

Us faig a mans de la intervenció del Grup ICV-EUiA al Ple d'aquest matí sobre la Modificació del PGM al sector de la Torre Negra, que ha significat un canvi de posició al respecte.

Molt bon dia a tothom. Avui és d’aquells dies que s’imposen no se sap ben bé quins criteris per sobre dels criteris lògics, justos i ecològics. Avui l’equip de Govern ens porta la MPGM en el Sector de Torre Negra des de zero. Aquest procés ha estat llarg, amb diferents conflictes, sentències, recursos a diferents Tribunals... En fi un procés jurídicament complex i difícil. En aquest Ple ha primat l’interès general per sobre de l’interès particular. El territori i la preservació ecològica, per sobre del ciment, l’urbanització, el creixement il·limitat i el totxo. Avui no dic que hagin canviat les prioritats, però sí sembla que hi ha qui ha perdut una batalla. Avui l’interès general i la preservació perden protagonisme, deixen de ser prioritat.

Avui portem a aprovació una Modificació de Pla Gneral Metropolità poc valenta, gens agosarada i conservadora. Una Modificació a la defensiva. Una Modificació que no és del seu temps. Avui tenim eines per anar més enllà. Tenim un Parc Natural a Collserola (una bona notícia per tothom) i tenim un Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat, dues circumstàncies que faciliten la protecció de la Torre Negra (i Can Busquets, els hi recordo) i que faciliten replantejar-se els límits, els espais i l’entorn de protecció. Avui és una modificació per donar compliment a una sentència... O potser és una modificació que es porta avui per interessos electorals? Potser sí. El calendari és capritxós... no troben?

Qüestions tècniques i feixugues: ens agradaria que s’esperés a l’informe de sostenibilitat ambiental obligatori del Departament de Medi Ambient que faria referència a la nova realitat legislativa (Parc natural, PTMB) i garantiria l’efectiu exercici de participació ciutadana en el tràmit de participació pública. Nosaltres els hi vam demanar una moratòria per portar-ho ple, fins que no tinguéssim aquest document. Vostès no han volgut... Llàstima.

Sobre el tema que fins i tot ha provocat un punt de debat declaratiu fa una estona: La Ronda Sud. Vostès ja sabien que per nosaltres era un tema capdal des de feia mesos. Que amb aquest tema vostès haurien d’haver fet un esforç per aglutinar els màxims de consensos. No ens han buscat, no han volgut buscar l’acord. Els hi he de dir que m’estranya i els hi dic de debò. No fa per vostès. Però amb aquest tema han estat inflexibles. Vostès creuen o afirmen i confirmen que la Ronda s’ha de fer (segons la sentència) i s’ha de fer com vostès diuen. Doncs nosaltres interpretem que la sentència no diu que s’hagi de fer, ni òbviament que s’hagi de fer així. Al 2003, en el primer procés vam aprovar un document que constava de 6 traçats. Evidentm,ent, el jutge el que ens ha dit és: 6 traçats no. Prenguin una decisió, i si “la ronda sur sólo será objeto de desarrollo si los estudios de movilidad, planeamiento y medio ambiente avalan su necesidad y viabilidad” i aquí és on no ens posarem d’acord. Entenem que l’informe de mobilitat no justifica per ell mateix la construcció d’aquesta Ronda.. L’estudi de mobilitat de Mcrit només argumenta la necessitat de la construcció de la Ronda Sud des de la perspectiva del creixement del vehicle privat a la ciutat, sense fer cap previsió que paral.lelament ha de crèixer també el transport públic. Clar que també fa referència a un Pla Mobilitat Urbana que estaríem encantats de conèixer. Segons els informes tècnics i la memòria el que es posa de manifest és que el que necessita la zona és un carril d’anada i un de tornada, i sempre en un escenari en que en hores punta no hi ha cap via que arribi a la seva màxima capacitat. Seriem disconformes doncs a l’alternativa assenyalada. La construcció de la Ronda Sud trencaria l’harmonia amb el paisatge. Es trencaria una “llengua natural d’entrada a Sant Cugat”. Tanmateix, trencaria la cohesió entre l’àrea del centre Borja i la Torre Negra en l’àmbit del Torrent de Llaceres, àmbit d’altra banda amb una riquesa i fragilitat ambiental important que posa en dubte una actuació constructiva d’aquesta envergadura.

En conclusió: Vostès han portat a aprovació una Modificació del pla General Metropolità poc valenta, poc agosarada. Vostès han preferit, sota el subrterfugi del compliment d’una sentència, no anar més enllà, no augmentar els límits dels espais d’especial protecció; no aprofitar el nou context. Amb la sensació agredolça que el calendari electoral marca la Torre Negra, tema tan important per la ciutat que durant anys ha mantingut el consens dels Partits d’aquest consistori que avui, ICV-EUiA no té més remei que trencar. Avui ICV-EUiA no sortirà a la foto. Avui ICV vol sortir a la foto de la coherència i de l’honestedat d’haver defensat avui, ahir i segur demà el que considera just i en aquest cas, més adient per tancar la ciutat i protegir aquest espai, aquest espai tant important i simbòlicament tant significatiu. Algú no ens ha volgut trobar. Algú ha preferit tirar pel dret. Avui, algú, perd part del suposat pedegree ecologista. Cadascú és responsable dels seus posicionaments i avui l’equip de govern ha intentat un “trágala”. ICV no només no farà el trágala, sinó que treballarà per presentar les alegacions que calguin per demostrar que la ronda sud no cal i que es pot anar més enllà.

Avui ICV-Euia s’absté i no dóna suport a aquesta modificació de Pla General.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada